vipling

Út a sikerhez

Új oldal

A Vipling Kft. mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért.

Az Ön által weboldalainkon megadott információkat és személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, bizalmasan és biztonságosan kezeljük, az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.

A weboldal üzemeltetője:

Vipling Kft.
Posta cím: 2234 Maglód, Báthori utca 11.
Adószám: 24847728-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-168602

A Vipling Kft. weboldalain történő adatkezelés céljai:

Hírlevél feliratkozás: A Felhasználó által önkéntesen megadott adatok alapján a Vipling Kft. a Felhasználó részére hírlevelet küld, valamint az ehhez szükséges adatait tárolja.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó önkéntesen hozzájárulhat ahhoz, hogy számára a Vipling Kft. hírleveleket küldjön, valamint, hogy az ehhez szükséges személyes adatait tárolja. A hírlevél feliratkozók adataihoz kizárólag a hírlevél rendszer adminisztrátorai férhetnek hozzá.

A Vipling Kft. nem küld kéretlen reklámüzenetet (úgynevezett SPAM-et). Felhasználó indokolás nélkül bármikor leiratkozhat a hírlevélről az üzenetek láblécében található „leiratkozás” linkre kattintva. A leiratkozáskor a Vipling Kft. véglegesen törli Felhasználó adatait a nyilvántartásából és részére további hírleveleket nem küld.

A hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat a Vipling Kft. leiratkozásig tárolja. A hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat harmadik félnek nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek a harmadik felekkel közösen szervezett promóciókra feliratkozott Felhasználók. Az ilyen promóciókra való feliratkozással kapcsolatos adatkezelési tudnivalókat az adott promóciók szabályzatai tartalmazzák.

A kezelt adatok köre: A feliratkozáskor megadott adatok (név, e-mail cím, vásárlói preferenciák), valamint a feliratkozás dátuma és időpontja.


Kapcsolatfelvétel: a weboldalon elhelyezett Ajánlat kérő űrlapon önkéntesen megadott adatokat a Vipling Kft. a kizárólag a kapcsolatfelvétel tárgyában megjelölt ügyben a Felhasználóval való kommunikációra használja fel.


Internetes vásárlás: a vásárlás teljesítéséhez szükséges adatokat a Vipling Kft. a rendelés teljesítéséhez használja fel a következő módokon:


Adattovábbítás:

A Vipling Kft. jogosult és köteles minden általa tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyre őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Az ilyen típusú adattovábbításért, valamint az ebből származó következményekért a Vipling Kft. nem tehető felelőssé.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre Felhasználó önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor, melyben lehetővé teszi adatai jelen tájékoztatóban foglalt felhasználását. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A Vipling Kft. a Felhasználó által megadott személyes adatok hitelességét nem ellenőrzi. Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címmel harmadik felek ne tudjanak visszaélni. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggésben minden felelősség azt a Felhasználót terheli, aki az adott e-mail címmel regisztrált.

Weboldal analitika, sütik:

A weboldalaink látogatottsági adatainak mérése és független auditálása anonim módon a Google Analytics külső szerverének segítségével történik. Az erre vontakozó adatkezelési politikáról részletesebben a www.google-analytics.com weboldalon olvashat.

Weboldalaink a felhasználói élmény javítása és bizonyos funkciók rendeltetésszerű működése céljából úgynevezett sütiket (cookie) helyez el az Ön böngésző programjában. Ezek a sütik bármikor törölhetőek a böngészőből, illetve a sütik fogadását Ön teljes mértékben le is tilthatja böngészője biztonsági beállításainál. A sütik letiltása esetén a weboldal bizonyos funkciói nem, vagy nem rendeltetésszerűen fognak működni.


Adatvédelmi nyilvántartási szám:

A Vipling Kft.-t a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján nyilvántartásba vette az alábbi nyilvántartási számon: NAIH-87457/2015A weboldal tárhelyszolgáltatója:

WebSupport s.r.o.

Székhelye: Staré grunty 12. 841 04 Bratislava (Pozsony) Szlovákia

Weboldala: https://www.webonic.hu

E-mail címe: info@webonic.hu

Telefonszáma: (36) 1 501 4949Jogérvényesítési lehetőségek:

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja.

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérni. (NAIH: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; tel.: +36 1/391-1400).

A Vipling Kft adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal a Vipling Kft. munkatársaihoz a info@vipling.hu e-mail címen, vagy a +36 20 912 2323-es telefonszámon.Adatkezelési alapelveink és gyakorlatunk összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az alábbiakra:

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)Kelt.: Budapest, 2015.07.16